• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 419 842
  • info@racunalniske-resitve.si

Merjenje učinkovitosti in obiskanosti spletne strani

Doslej smo iskali odgovore na vprašanja:

- Zakaj je pomemben internet za obrtnike?
- Kakšni so najpogostejši načini iskanja informacij na Internetu?
- Kako predstaviti svojo ponudbo na spletni strani?
- Kako izdelati spletno stran, da bo na internetu vidna?

Danes bomo posvetili nekaj besed merjenju učinkovitosti in obiskanosti spletne strani.

Celoten članek si preberite pod več

Merjenju učinkovitosti in obiskanosti spletne strani

Doslej smo iskali odgovore na vprašanja:

- Zakaj je pomemben internet za obrtnike?
- Kakšni so najpogostejši načini iskanja informacij na Internetu?
- Kako predstaviti svojo ponudbo na spletni strani?
- Kako izdelati spletno stran, da bo na internetu vidna?

Danes bomo posvetili nekaj besed merjenju učinkovitosti in obiskanosti spletne strani.

Tudi, če imamo svojo spletno stran lepo oblikovano in všečno, še ni dovolj. Prav tako ni dovolj, če je izdelana in v Internet postavljena tako, da je med prvimi rezultati iskanja, še ni dovolj. Tudi spremljanje obiska spletnih strani ni dovolj za celovitejši pregled dogajanja na spletni strani in oceno učinkovitosti.

Da bi podjetje lahko izkoristilo prednosti, ki jih ponuja internet, mora imeti natančno začrtane cilje, ki jih želi s spletnim nastopom doseči. Dobro zastavljeni cilji z nalogami so lahko merljivi in časovno opredeljeni. Podjetje mora jasno vedeti, kaj želi z spletnimi stranmi doseči in kateri ciljni populaciji so spletne strani namenjene. Bolj podrobne in natančno opredeljene cilje kot si bomo zastavili tem lažje bomo lahko spremljali kako se uresničujejo.

Definiranje ciljev

Na podlagi opredeljenih ciljev je potrebno definirati strategije za njihovo doseganje ter kazalnike na podlagi katerih bomo preverili in ocenili uspešnost spletne strani. Eden izmed temeljnih pogojev za uspeh spletne predstavitve je učinkovita trženjsko-komunikacijska strategija, s pomočjo katere bo podjetje pritegnilo pozornost spletnih uporabnikov, vzbudilo interes in željo po obisku spletne strani ter uporabnike na koncu tudi prepričala, da izvedejo na spletni strani določeno akcijo. Medtem ko za doseganje ciljnih skupin in za privabljanje izbranega občinstva na ciljne strani uporabljamo predvsem različne tehnike klasičnega in spletnega oglaševanja, so uporabnikovo vedenje in njegove akcije na spletni strani odvisne predvsem od vsebine spletnih strani.

Cilji vstopne strani

Kljub temu, da zelo velik delež obiskovalcev vstopa prek iskalnikov na spletno predstavitev skozi stranska vrata (na eno izmed podstrani), pa leži ključ uspešne spletne predstavitve še vedno v vstopni strani. Čeprav je izdelek ali storitev dobro predstavljena, se obiskovalec razgleda po celotni predstavitvi, ki ga vodi preko vstopne strani. Tega dejstva se večina podjetij premalo zaveda, saj izgubijo največ obiskovalcev ravno na vstopni strani. Razloge za to gre iskati predvsem v predolgem nalaganju strani, slabih tekstih, neustreznosti vsebine (obiskovalec je pričakoval drugačno vsebino), konfuzni navigaciji, neizdelani strategiji celotne predstavitve, ipd. Podjetje ima ob prihodu obiskovalca na spletno stran samo nekaj sekund časa, da pritegne njegovo pozornost in ga skuša prepričati k daljšemu ogledu strani. Obiskovalec mora hitro razbrati kaj lahko na spletni strani pričakuje in kako se lahko prebije do vsebine, ki ga zanima. Bolj kot boste poznali svoje obiskovalce, bolj se boste lahko prilagodili njihovim željam in potrebam. Obiskovalec naj dobi vtis, da mu boste z vašimi izdelki oz. storitvami pomagali rešiti njegov problem. Uvodna stran mora biti izhodišče celotne predstavitve, iz katere boste obiskovalca pripeljati na podstrani, hkrati pa jih skušali tudi prepričati, da izvedejo določene aktivnosti. Pri tem početju poskušajte biti izvirni, predvsem pa podajajte vsebino tako, da jo bodo obiskovalci razumeli in da bo pritegnila njihovo pozornost.

Določitev kazalnikov uspešnosti

Kot smo že omenili, je pomembno pri postavljanju ciljev določiti kriterije s katerimi bomo merili uspešnost internetnega nastopa in tudi same spletne strani. Potrebno je namreč zbrati veliko vrsto različnih podatkov, jih primerjati med seboj in iskati njihove vzročne povezave. Zanimati nas morajo predvsem naslednji dejavniki, ki jih lahko spremljamo na mesečni oziroma dnevni ravni:

Obisk spletne strani

- število obiskov, število različnih obiskovalcev, število. prikazov strani, najbolj obiskane podstrani, količina prenesenih datotek, vstopne in izstopne strani, čas zadržanja na spletni predstavitvi, ipd.
- analiza prihodov (od kje prihajajo obiskovalci, kakšen delež jih pride s strani na katerih oglašujemo, preko katerih besed na iskalnikih pridejo na našo stran,..)
- kvaliteta obiska (kaj počno obiskovalci na naši strani, smo pritegnili prave obiskovalce, so si ogledali tisto vsebino, ki smo jo želeli, kakšne stopnje klikov dosegajo povezave v sklopu spletne predstavitve, ali preberejo besedilo v celoti, koliko časa se uporabniki zadržijo na spletni predstavitvi. Veliko število obiskov še ne zagotavlja uspeha, saj lahko velik delež obiskovalcev zapusti spletno predstavitev v nekaj sekundah.

Uporabniški vidik
- ali obiskovalci najdejo tisto kar iščejo, koliko časa in koliko klikov potrebujejo, da najdejo iskane informacije, ali so pred oddajo podatkov oz. tik pred nakupom izdelkov zapustili spletno stran zaradi prezapletenih navodil oz. predolgega postopka, …

Število akcij
- število nakupov, št. nakupov na kupca, povprečna vrednost posameznega nakupa, št. novih kontaktov, št. povpraševanj, št.ponovnih obiskov spletne strani, število uporab določenega orodja na spletni strani, ...

Analiza oglaševalskih akcij
- poleg statističnih podatkov (prikazi, kliki, ipd.), ki vam jih posredujejo spletne oglaševalske mreže ali pa spletni mediji na katerih ste oglaševali, je potrebno spremljati tudi posledice oglaševalske akcije na vaši spletni strani oglaševalsko akcijo in po njej

Tehnični parametri
- število mrtvih oz. nedelujočih povezav, se spletna stran pravilno prikazuje v različnih brskalnikih (IE, Crome, Firefox), kako se spletna predstavitev prikazuje pri različnih nastavitvah resolucije zaslona, kolikokrat in koliko časa je bila stran nedosegljiva zaradi nedelovanja strežnika, kako hitro se stran naloži pri različnih hitrostih povezav, se šumniki pravilno prikazujejo,…

Spremljanje učinkovitosti spletnih strani kompleksno opravilo, saj moramo spremljati številne kriterije, ki se marsikdaj močno medsebojno prepletajo. Delo si olajšamo z uporabo ustreznih programskih orodij s katerimi lahko postanejo meritve spletne obiskanosti ter podrobne analize učinkovitosti spletnih strani preprosto opravilo.

Kako oceniti učinkovitost posamezne podstrani?

Ob prihodu obiskovalca na vašo spletno predstavitev je pomembno, da ga pripeljete do strani, ki so za vas najbolj pomembne. Zanimati vas mora kakšen delež obiskovalcev si ogleda najbolj ključne strani vaše spletne predstavitve (npr. stran o vaših referencah, strani s predstavitvami izdelkov, stran z obrazcem za oddajo povpraševanja,..). Do tega podatka boste prišli tako, če boste primerjali število obiskovalcev vsake posamezne podstrani s številom vseh obiskovalcev spletne predstavitve.

Nikakor se ne zadovoljiti samo s številčnim podatkom o obisku in raznimi deleži, saj je pomembna tudi sama kvaliteta obiska, ki jo lahko med drugim ugotavljate s številom izvedenih akcij in samo dolžino trajanja obiska. Za vas je namreč pomembno, da si obiskovalci dejansko ogledajo vsebino. Dlje časa kot bodo prebili na vaši strani, več časa bodo lahko porabili za prebiranje vsebine. Z analizo časa porabljenega na podstrani, boste lahko naredili selekcijo med tistimi obiskovalci, ki so sicer prišli na podstran in jo tudi takoj zapustili in med tistimi obiskovalci, ki so se na podstrani zadržali dlje časa in se verjetno tudi bolj poglobili v njeno vsebino.

Poleg povprečnega časa, ki ga je v okviru uporabniške seje prebil posamezen obiskovalec na vaši spletni predstavitvi, lahko spremljate tudi povprečno število strani v sklopu vaše spletne predstavitve, ki si jih je ogledal posamezen obiskovalec ali pa povprečno število pregledanih strani v času enega obiska.

Procesa odprave napak se ne lotevamo stihijsko temveč načrtno in premišljeno. Najprej napravimo kalkulacijo stroškov, ki jih boste imeli z odpravljanjem pomanjkljivosti. Nikakor ne bodite presenečeni, če se bo pri nekaterih parametrih izkazalo, da je poraba časa za odpravo napak veliko večja kot končna korist in da je z ekonomskega vidika takšen poseg nesmotrn. Pri odpravi pomanjkljivosti se morate tudi zavedati, da se lahko zaradi medsebojne povezanosti številnih spremenljivk zgodi, da bo izboljšanje ene pripeljalo do poslabšanja druge. Po temeljiti analizi seštejte vse pluse in minuse, ki jih prinese proces optimizacije spletnih strani.

Ugotavljanje učinkovitosti spletnih strani in njihova optimizacija naj bo konstantno opravilo, ki ga boste izvajali v rednih časovnih obdobjih. Takoj, ko boste odkrili kakšno pomanjkljivosti, jo poskušajte čimprej odpraviti. Nikoli se ne zadovoljite z doseženim; vedno poskušajte stremeti k višjim ciljem in boljšim rezultatom.

Vir.: Povzeto iz optimizacije spletnih strani (Društvo za razvoj e-poslovanja in marketinga - Nasvet)