RR RAČUNALNIŠKE REŠITVE d.o.o.

Trg mladosti 6, 3320 Velenje · +386 01 888 8818 · info@racunalniske-resitve.si

Smo podjetje, ki že od leta 1989 ponuja inovativne razvojne rešitve za podporo poslovnim procesom. Vse naše rešitve so plod lastnega razvoja informacijskega sistema s katerim zagotavljamo preproste, uporabne in učinkovite rešitve digitalizacije, informatizacije in integracije podjetja na svetovnem spletu.
Ponujamo vam vrhunsko kvaliteto po dostopni ceni, pokličite nas in se v to prepričajte sami.

Digitalizacija

Horizontalna digitalizacija

Pristop k digitalizaciji smo zaradi velike količine podatkov in želje, da so vsebine preverjene organizirali tako, da delujemo sprva na posamezni občini in pogledamo pravne osebe ki imajo sedež v tej občini. Z osebnim stikom se pogovorimo z odgovorno osebo pravne osebe o njihovi ponudbi, preverimo podatke AJPES, status pravne osebe, zapišemo morebitno komercialno ime, po katerem se želijo tržiti, poiščemo koordinate na zemljevidu Google in vse zapišemo tako, da zapis tvori komercialni elektronski letak, do katerega je možno dostopati na več načinov. Digitalizirane vsebine s preverjanjem statusnih sprememb in komunikacijo z vključenimi ponudbi blaga in storitev vzdržujemo tako, da so aktualne in pravočasno posodobljene.
Digitalizirani podatki pravnih oseb, tisti osnovni, ki jih zapišemo v računalnik, sami po sebi ne pomenijo mnogo. Svojo moč dobijo šele, ko jih aplikacija združi, tako da tvorijo informacijo, ki iskalcu rešuje problem. Informacija pa ni dana sama po sebi. Potrebno je jasno izpostaviti problem, ga umestiti v prostor, kje, kdaj, komu in rešitev ponuditi v trenutku, ko je dobrodošla in potrebna. Odgovore na to daje poglavje Integracije.
Pogled na stanje ponudnikov na področju ene občine hitro pokaže, da nismo digitalizirali vseh ponudnikov, ki v občini delujejo. Hitro najdemo poslovalnice in subjekte, ki zares nimajo sedeža na teritoriju občine, temveč nekje v drugi občini ali celo drugi državi. Odločili smo se, da zapis tistih pravnih oseb, ki imajo sedež na teritoriju občine in smo jih zajeli ob gledanju registra AJPES, imenujemo Horizontalna digitalizacija.

Vertikalna digitalizacija
Naš namen ni digitalizirati javnih podatkov za vsako ceno, za digitalizacijo mora pravna oseba pokazati svoj interes. Če gre za poslovalnico ali enoto, ki ima sedež izven občine in nima svoje avtonomije odločanja, sedež pravne osebe pa ne pokaže volje, da bi sodeloval v lokalni ponudbi, pač ne zapišemo v sistem in enota ni digitalizirana. Tiste pravne osebe, ki pa jim je želja, da sodelujejo v lokalni ponudbi z dejavnostjo svoje poslovne enote digitaliziramo drugače. Zapišemo sedež podjetja, njegovo lokacijo in njemu podrejeno enoto. Ta način imenujemo Vertikalna digitalizacija, ki je lahko celovita in izvedena za celotno pravno osebo, lahko pa samo samo za eno enoto ali dve, ki se vključujeta v lokalno ponudbo občine. Stopnja digitalizacije velikega podjetja je torej odvisna od njega samega, saj nas ne omejuje teritorij občine, lahko na digitalizacijo pogledamo tudi drugače in digitaliziramo celotno razvejano poslovanje posamezne velike družbe.

Informatizacija

Problem, kako predstaviti majhne in velike skupaj, tako da male opazimo in velikih ne zanemarimo v združevanju ponudbe ni povsem enostavna misija. To je rezultat naše polnoletnosti, saj se s tem vprašanjem ukvarjamo že več let.
Digitalizacija je enakopravno vse akterje ali ponudnike postavila na lokalni zemljevid. Locirani so na mestih, kjer tudi v realnem svetu poslujejo. Ne sprašujemo ali ponujajo samo malo ali na veliko, preverimo pa, da sami povedo, kaj si želijo, da napišemo o njihovi ponudbi na tej točki zemljevida.

Info točka
Upravičeno imenujemo točko na zemljevidu, ki ima podrobneje predstavljeno svoje poslovanje, izdelke in storitve, ki jih ponuja, komunikacijske načine in povezave, info točka. Predstavitev pravne osebe ali poslovalnice, delovni časi, predstavitev proizvodov in storitev, opisi dogodkov in poročanje tudi komunikacije med ponudnikom in strankami so urejeni na različne načine, da lahko naročnik izbira način, kako želi biti predstavljen. Vsak sklop je samostojna enota in se v internetnem prostoru predstavlja samostojno ali pa sezdružuje na naročnikovi domeni.

Integracija

Podobno kot matematična definicija integrala, le da ne govorimo o odvajanju in diferenciranju, ki v kibernetski prostor ne ponudi le objekt pravne osebe temveč o digitalizaciji, ki v kibernetski prostor pravni osebi ponuja del skupnih podatkov z uradnimi podatki podjetja, ki pa imajo tudi druge lastnosti in poudarke ter vključujejo njene različne digitalizirane objekte, ki jih uporabnikom želi predstaviti agencija, združenje ali kakšno drugo podjetje, ki potrebuje tovrstno integracijo. Takšen prostor pa ni več le teorija, razvili smo ga v aplikacijo in jo poimenovali asociacija, ta uporabniku na preprosti in prijazen način omogoča prikaz digitaliziranih objektov, kot primer take aplikacije vas vabimo k ogledu projekta KUPUJ LOKALNO.si.

Projekti

Kupuj Lokalno.si

Združujemo lokalno ponudbo

KUPUJ LOKALNO.si je projekt, ki združuje ponudbo na teritoriju občin, ki so v projekt vključene. Odločili smo se, da v projekt najprej vključimo poslovne subjekte s sedežem oz. PE v občinah SAŠA regije (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje , Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava, Gornji Grad). KUPUJ LOKALNO.si je projekt, ki združuje ponudbo na teritoriju občin, ki so v projekt vključene. Odločili smo se, da v projekt najprej vključimo poslovne subjekte s sedežem oz. PE v občinah SAŠA regije (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Nazarje , Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, Luče, Solčava, Gornji Grad).

Info točka

Izkušnje in enotni informacijski sistem dostopen vsem.

Naša posebnost je, da že od samega začetka razvijamo enotni informacijski sistem Info točka, do katerega smo omogočili javni dostop šele januarja leta 1996. Za te potrebe smo postali internetni ponudnik, zakupili več telefonskih linij, ki so omogočali 24 urni dostop do naših strežnikov preko katerih je bilo mogoče javno dostopati do Info točk. Čeprav smo bili prvi daleč okoli smo temu rekli šele, dejstvo je namreč da smo ga razvijali in tržili že kar nekaj let prej preden bi zanj obstojala primerna infrastruktura. Verjetno si lahko predstavljate, koliko računalniških rešitev smo morali v vmesnem času razviti, da smo uspeli zagotavljati strukturo in normalizirati vse atribute objektov, ki omogočajo digitalizacijo poslovnih in drugih procesov realnega sveta. Ne bomo rekli, da ne obstaja poslovnega procesa katerega nebi mogli ali znati vključiti v omenjeno strukturo, čeprav v to verjamemo. Si upamo trditi, da je primerna za potrebe digitalizacije vaše organizacije, ki jih narekuje svetovni splet. Za probleme s katerimi se boste pri digitalizaciji vaše organizacije na svetovnem spletu verjetno še srečali imamo mi že danes rešitve. Pokličite nas in za vaše potrebe že imamo pripravljeno ponudbo za cenovno dostopne rešitve, ki bodo ustrezale vašim potrebam. Ker je vsak dan pravi za začetek sodelovanja imamo za vas danes akcijo, kliknite tukaj in stopite korak s časom in skočite naš vlak pri digitalizacije Slovenije.