• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 419 842
  • info@racunalniske-resitve.si

Javni informacijski sistem občine

S prispevkom, vam želimo na kratko predstaviti Javni informacijski sistem občine (na primeru občine Dravograd), ki omogoča zduževanje dogodkov (priredive, časopis) in ponudbe (blaga in storitev) občine Dravograd. Prednost sistema je v tem, da vsak imetnik IT (informacijske točke) svoje podatke ureja sam, sistem pa jih samodejno združuje. (obrnjena piramida)

S klikom na VEČ si oglejte celoten članek

POVZETEK:

V opisu želimo podati kratek pregled funkcionalnosti Javnega informacijskega sistema v občini Dravograd, ponuditi idejo kako podajati in kako sprejemati informacije preko E - Dravograd in E - občina, kako medsebojno komunicirati in sploh s pridom uporabljati možnosti, ki jih ponujajo nove računalniške tehnologije. Ponudnikom blaga in storitev, društvom in tistim, ki želijo karkoli tržiti, ponujamo razne načine vključevanja svoje ponudbe v Javni informacijski sistem. Na koncu članka bomo še na kratko opisali možne smeri nadaljnega razvoja Javnega informacijskega sistema.

Postali smo Informacijska družba. Omrežili smo se do te mere, da ima že skoraj vsak otrok mobilni telefon, da mu lahko sledimo in smo z njim v stalnem stiku. Internet je postal tako pomembna infrastruktura, kot so telefon, televizija in druga komunikacijska omrežja. Ob pomoči omreženih računalnikov plačujemo račune, oddajamo davčno napoved, iščemo kam na dopust, pošiljamo si elektronsko pošto, kupujemo in prodajamo, se pogovarjamo preko interneta ... vse več je e storitev, ki nam jih to omrežje nudi.

Starši, ki imajo šolajočega otroka vedo, da morajo svojemu otroku nuditi računalnik za igro in delo, da se bo lahko enakopravno vključil v šolsko okolje. Že prvi teden izobraževanja pa izvedo, da morajo ta računalnik omrežiti v internet, da bo lahko njihov otrok ustrezno napredoval in bo sodobno računalniško opismen. Sorazmerno s količino točnih informacij se gledanost interneta veča. Sledi opis JISOD (Javni informacijski sistem občine Dravograd)Najbolj udarna informacija je na prvi strani E-Dravograd (http://www.Dravograd.si) je zadnji elektronski članek, bodisi da je vabilo, objava ali poročanje o dogodku, se pokaže prvi. Tako kot se njegova aktualnost stara, tako mu pada prioriteta in se pomika navzdol v pozabo ali, če je trajnega pomena, v arhiv. Vsak članek je dosegljiv s klikom na iskanje e-novice po naslovu, rubriki, ključni besedi ali datumu.

Prireditve in dogodki dajejo medsebojnemu druženju vsebino. Npr. vsako leto se Dravograjčani za prvi maj zberejo ob kresu.

Časopis s člankom o dogodku zavržemo, računalniški arhiv pa ostaja in skrbi, da nič ne gre v pozabo. Okoli tradicionalnih prireditev se tvori dokumentacija, ki komentira dogajanje skozi leta in daje prireditvi tradicionalnost in lastni pečat.Za družabne dogodke največkrat skrbijo društva, ki združujejo občane z istimi interesi. Da bi lahko društvo, podjetje… o svojih dogodkih poročalo širši javnosti, se mora najprej predstaviti (minimalni standard) ter javnosti sporočiti odgovorne osebe, na katere se lahko ta javnost obrača. Vsakemu društvu je dodeljen prostor v Javnem informacijskem sistemu občine na katerem se lahko predstavi. Na razpolago ima interni koledar, kjer se zbirajo vse prireditve društva. Tiste, ki so internega značaja niso vidne v občinskem koledarju.

Scenarij, da je javnost o pomembni prireditvi dobro obveščena, predvideva uvrstitev prireditve v občinski koledar. Tam prireditev predstavimo z opisom, podatki o prireditvi in vsemi elektronskimi članki iz arhiva, če je prireditev tradicionalna. Z objavo vabila in drugih obvestil o prireditvi v obliki elektronskih novice prireditelj obvešča javnost o pripravah na prireditev ter o vseh morebitnih podrobnostih in spremembah. Po končani prireditvi društvo in poročevalci objavijo članke o poteku prireditve.

Javni informacijski sistem E-Dravograd ponuja dva tekoča teksta za hitro obveščanje občanov. Prvi (zgornji) je namenjen obvestilom, ki so vezana na JISOD E - Dravograd, drugi (spodnji) je tekoči tekst uradnih IT (informacijska točka) občine Dravograd (E - občina). Informacijska točka občine http://www.dravograd.si/obcina daje vse informacije o delovanju občine, spremlja tekoče delo občinskega sveta in objavlja razpise odloke ter pravilnike.Občinski informacijski točki (E - občina) in JISOD E - Dravograd je dodeljena pravica urejanja elektronskih člankov, tako interne (vidni so samo na občinski IT kot lokalne kategorije (vidni so tudi na JISOD E - Dravograd). Isto velja za urejanje prireditev. Organizirano je tudi urejanje podatkov iz več lokacij.

Knjiga gostov na občinski IT (E - občina) je namenjena komunikaciji občanov z občino. Po pregledu vsebin v tej knjigi gostov vidimo, da lahko občan hitro dobi javni odgovor odgovornih na občini. Knjiga gostov na e-Dravograd je njena splošnemu dogajanju v občini Dravograd. Tudi iz vsebine te knjige gostov je razvidno, da na vprašanja dajo odgovorni hitro odgovore. Knjiga gostov se bo nadgradila v javni forum.

Telefonski imenik tvori povezava na redno urejan imenik Telekoma, kjer je dovoljen javni servis iskanja telefonskih številk. Od posameznega uporabnika Javnega informacijskega sistema je odvisno, če se registrira na imenik in s tem pridobi nove funkcije (npr. točno lokacijo iskanega naslovnika na zemljevidu).

Gumb Aktualna ponudba je vezan na predstavitvene strani ponudnika, ki ima lastno informacijsko točko. Je neke vrste elektronska oglasna deska, ki ponudnikom nudi objavo (oglas) na E - Dravograd. Tak oglas ima druge zakonitosti, kot jih ima e-članek in je hitrejša, praviloma poslovna povezava do ponudnika. Gumb aktualno je namenjen trženju oz. oglaševanju najbolj aktualne ponudbe na IT.

Združena ponudba vseh, ki so v sistem vključeni (minimalni standard), je dostopna na več načinov. Prvi je preko interesne grupacije (npr. gumb Turizem in gostinstvo). Klik na tak gumb vrne seznam vseh, ki so tako povezani. Tako iskanje je pregledno a z rastjo števila vključenih postane zamudno. Kadar točno vemo kaj iščemo, lahko v iskalnik vpišemo besedo ali niz, ki poišče ponudnike, ki imajo tak niz v svoji ponudbi. (npr. beseda malica vrne restavracijo Korošica, hotel Hesper in gostilno Lovski rog. Minimalni standard je lahko samostojen letak ali pa ima povezovalni pomen, ki jo povezuje z lastno širšo internetno predstavitvijo (link na neko spletno stran). Združena ponudba omogoča skupno občinsko promocijo.

Prednost združene ponudbe je promoviranje enega elektronskega naslova (http://www.Dravograd.si), preko katerega se ponudbo enostavno poišče. Na tem naslovu so tudi skupne funkcije (npr. rezervacijski sistem, občinski koledar prireditev, E - časopis ... itd), kar bistveno zvišuje promocijske možnosti posameznika za mnogo nižjo ceno. Z rastjo sistema se predvideva vertikalno (panožno) združevanje ponudnikov, ki bodo lahko za svojo združeno ponudbo oblikovali standarde kvalitete in zagotavljali ustrezne tržno zanimive količine ter na koncu uveljavljali svojo blagovno znamko. Da bomo to dosegli, bo poleg računalniške podpore potrebno predvsem veliko organizacijskega dela in ustreznih strokovnih znanj.

Sistem uvajamo še v občini Mislinja, Podvelka in Črna na Koroškem. Skupno ponudbo občin bomo povezali v JKIS (Javni koroški informacijski sistem)

Za vse, ki želite prijaviti prireditev, elektronski članek ali pa se vključiti s svojo ponudbo v Javni informacijski sistem občine Dravograd, smo dosegljivi na 040/419-842 ali bezlaj@gmail.com