• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 419 842
  • info@racunalniske-resitve.si

Digitalizacija

Horizontalna digitalizacija

Pristop k digitalizaciji smo zaradi velike količine podatkov in želje, da so vsebine preverjene organizirali tako, da delujemo sprva na posamezni občini in pogledamo pravne osebe ki imajo sedež v tej občini. Z osebnim stikom se pogovorimo z odgovorno osebo pravne osebe o njihovi ponudbi, preverimo podatke AJPES, status pravne osebe, zapišemo morebitno komercialno ime, po katerem se želijo tržiti, poiščemo koordinate na zemljevidu Google in vse zapišemo tako, da zapis tvori komercialni elektronski letak, do katerega je možno dostopati na več načinov. Digitalizirane vsebine s preverjanjem statusnih sprememb in komunikacijo z vključenimi ponudbi blaga in storitev vzdržujemo tako, da so aktualne in pravočasno posodobljene.
Digitalizirani podatki pravnih oseb, tisti osnovni, ki jih zapišemo v računalnik, sami po sebi ne pomenijo mnogo. Svojo moč dobijo šele, ko jih aplikacija združi, tako da tvorijo informacijo, ki iskalcu rešuje problem. Informacija pa ni dana sama po sebi. Potrebno je jasno izpostaviti problem, ga umestiti v prostor, kje, kdaj, komu in rešitev ponuditi v trenutku, ko je dobrodošla in potrebna. Odgovore na to daje poglavje Integracije.
Pogled na stanje ponudnikov na področju ene občine hitro pokaže, da nismo digitalizirali vseh ponudnikov, ki v občini delujejo. Hitro najdemo poslovalnice in subjekte, ki zares nimajo sedeža na teritoriju občine, temveč nekje v drugi občini ali celo drugi državi. Odločili smo se, da zapis tistih pravnih oseb, ki imajo sedež na teritoriju občine in smo jih zajeli ob gledanju registra AJPES, imenujemo Horizontalna digitalizacija.

Vertikalna digitalizacija

Naš namen ni digitalizirati javnih podatkov za vsako ceno, za digitalizacijo mora pravna oseba pokazati svoj interes. Če gre za poslovalnico ali enoto, ki ima sedež izven občine in nima svoje avtonomije odločanja, sedež pravne osebe pa ne pokaže volje, da bi sodeloval v lokalni ponudbi, pač ne zapišemo v sistem in enota ni digitalizirana. Tiste pravne osebe, ki pa jim je želja, da sodelujejo v lokalni ponudbi z dejavnostjo svoje poslovne enote digitaliziramo drugače. Zapišemo sedež podjetja, njegovo lokacijo in njemu podrejeno enoto. Ta način imenujemo Vertikalna digitalizacija, ki je lahko celovita in izvedena za celotno pravno osebo, lahko pa samo samo za eno enoto ali dve, ki se vključujeta v lokalno ponudbo občine. Stopnja digitalizacije velikega podjetja je torej odvisna od njega samega, saj nas ne omejuje teritorij občine, lahko na digitalizacijo pogledamo tudi drugače in digitaliziramo celotno razvejano poslovanje posamezne velike družbe.