e Šifrant

 • Združena ponudba regije

  Da zagotovimo vse, kar potrebujejo naši kupci in obiskovalci, ne potrebujemo velikih mednarodnih korporacij, dovolj je že sodelovanje in organizirano združevanje naše ponudbe nas vseh iz registra članov OOZ, ki delamo in ustvarjamo v naši regiji. Sami z lastnimi sredstvi združeni, ob ustrezni pomoči politike, zmoremo narediti vse, kar od nas pričakujejo tisti, ki nas bodo obiskali ali z nami sodelovali, kot turisti ali poslovni partnerji. Organizacije kot je OOZ Velenje, OOZ Mozirje, občine v regiji SAŠA so lahko nadgradnja naših dejavnostih, ki nudijo bolšo organiziranost in omogočijo združevanje naših poslovnih funkcij, nam dajejo inforacijsko podporo in znižujejo stroške našega poslovanja ter širijo naše trge.

 • Skupna baza podatkov

  Poskrbeli smo za tehnologijo, ki omogoča hranjenje vseh naših podatkov in informacij v skupni bazi, saj le podatki shranjeni na enem mestu omogočajo enostavno urejanje ter posredovanje prave, ažurne in ustrezne pravočasne informacije na mesto, kjer je ta v danem trenutku potrebna.

 • Dostopnost

  Svetovni splet je medij, ki omogoča dostopanje do naših informacij od povsod, v vsakem trenutku. Poskrbeli smo, da je naša ponudba dostopna vsem, na vseh komunikacijskih pripomočkih, od telefona do računalnika. Informacije smo organizirali tako, da so ponujene pred konkurenco in so prikazane na vseh seznamih povsem na vrhu.

 • Aplikacije

  Poskrbeli smo za aplikacije. To so programski sklopi, ki smiselno združujejo podatke v uporabno informacijo. Na razpolago je elektronski časopis, koledar prireditev, katalogi blaga in storitev, komunikator, ki razpošilja elektronska sporočila, zemljevidi z lokacijami ponudnikov ... tudi ta predstavitveni program, ki vam omogoča gledanje te predstavitve v tem trenutku ... in še mnogo mnogo več. Aplikacije nastajajo dnevno in plemenitijo dostopnost do vaših podatkov iz skupne bazi.

 • Aplikativni filtri

  Aplikativni filtri so zagotovilo, da se informacija oblikuje po kategorijah. Bolj kot je specializirana in lokalna, bolj podrobna je. Tak filter pri e časopisu je lahko npr. rubrika, ki je dodeljena portalu. V primeru OOZ je to časopis posamezne sekcije. Primer je tudi e-zemljevid sekcije mizarjev na portalu OOZ Mozirje, ki na zemljevidu Google prikazuje lokacije mizarjev Zgornje Savinjske doline.

Nekaj naših referenc